Assalamualaikum, Selamat Datang ke Portal Rasmi Lembaga Tabung Haji
|

Perlaksanaan GST: Bermula 1 April 2015, perkhidmatan TH di bawah tertakluk kepada 6% GST (termasuk dalam caj semasa)

BIL JENIS TRANSAKSI CAJ SEMASA
(+ 6% GST)
RM
1 Permohonan Salinan Penyata
  • Bagi tempoh 6 bulan
  • Bagi tempoh setahun
5.30
10.60
2 Pindahan Telegrafik (TT) Sekali* 2.12
3 Pindahan Telegrafik (TT) Arahan Tetap*
(Bagi TT Arahan Tetap, caj tambahan RM1.00 akan dikenakan untuk setiap kali transaksi Arahan Tetap dilakukan)
2.12
1.06
4 Bank Draft* (Permohonan hanya boleh dibuat di TH Jalan Tun Razak) 2.80
5 Pindahan Simpanan Arahan Tetap TH ke TH 1.06
6 Transaksi ATM dan CDM* 1.06
7 Transaksi Maybank2u* 1.06
8 Simpanan Syiling Kaunter bagi jumlah simpanan
RM500.00 dan ke atas untuk setiap transaksi
(Caj ini dikecualikan bagi pejabat TH yang mempunyai CoDM-Coin Deposit Machine
2.12
9 Gantian Buku Penuh
  • Pengecualian GST bagi buku rosak dan buku hilang
1.06
5.00
(tiada GST)
10 Penutupan Akaun 5.30

Nota:

  1. *Caj ini adalah bergantung kepada caj yang dikenakan oleh pihak bank dari semasa ke semasa