Assalamualaikum, Selamat Datang ke Portal Rasmi Lembaga Tabung Haji
|

Aktiviti Pelaburan TH

Pelaburan merupakan salah satu aktiviti teras TH. Dana simpanan pendeposit dilabur untuk pulangan yang kompetitif dan patuh syariah. Aktiviti-aktiviti pelaburan dilaksanakan oleh Jabatan Pelaburan dan Jabatan Kewangan Korporat dan Perkhidmatan.

 • Objektif Pelaburan
  Menjana keuntungan yang mampan dan pengekalan modal dengan mengambilkira keseimbangan tahap risiko dan pulangan yang sepadan.
 • Rangka Kerja & Terma Rujukan
  Proses kelulusan dan pengawasan aktiviti pelaburan adalah seperti berikut: Alt text
 • Strategi Alokasi Aset

  Rangka kerja Strategi Alokasi Aset Strategik (SAA) mengambilkira imbangan potensi pulangan dan tahap toleransi risiko dari setiap kelas aset pelaburan. SAA akan dikaji sekurang-kurangnya pada setiap 3 tahun bagi mengukuhkan strategi semasa pelaburan TH

  Alt text

  Alt text

 • Prestasi Pelaburan
  Alt text